Zednické práce

  • Řešení havarijního stavu zdiva (volné a padající zdivo včetně veškerých povolení)
  • Opravy a rekonstrukce atik, štítových zdí, říms, špalet a parapetů
  • Demoliční práce (budov a staticky nestabilních částí)
  • Rekonstrukce betonových věnců komínů
  • Bouraní a opravy komínů (spárování, sanace)
  • Rekonstrukce štítových fasád včetně zateplení (viz fasády)
  • Rekonstrukce a opravy světlíků včetně zastřešení
  • Opravy balkónů (lodžie)

Firma Zednické a výškové práce Morava zajišťuje veškeré zednické práce ve výškách ať už za použití horolezecké techniky, žebříků nebo plošin.

Nejčastěji řešíme havarijní stavy zdiva. V tomto případě je nutno rychle reagovat a včas volné zdivo odstranit aby nedošlo k poškození majetku či úrazu osob. Nejčastější a nejlevnější variantou je jen volné zdivo otlouci na pevný podklad a fasádu zakonzervovat penetračním nátěrem s lepidlem aby nedocházelo k zatékání do omítky a tím další degradaci fasády. Majitelé domů tím za minimální náklady vyřeší problém s padajícím zdivem a získají čas na kompletní rekonstrukci fasády. Také demontujeme z fasád ozdobné sádrové odlitky a dekorativní prvky. Zajistíme také veškeré povolení na příslušných úřadech a odvoz odpadu.

Další častý problém u činžovních domů bývají převislé atiky pod atikovými žlaby. Kde následkem zatékání dochází k rozpadu omítky a následným pádům zdiva. Naše firma zajišťuje jejich kompletní opravu od otlučení volného zdiva, penetraci, nahození jádrovou omítkou, omítnutí a nátěr celé atiky.

Opravujeme také balkóny (lodžie), kde následkem špatné izolace podlahy (dlažby) dochází k zatékání do konstrukce.

Další část zednických prací jsou opravy a rekonstrukce komínů ať už velkých továrních po malé rodinných domů. U komínů činžovních domů zajišťujeme drobné opravy od očištění volných částí a vyspárování až po jeho demolici do půdních prostor a následnou stavbu, nahození, omítnutí, nátěr a oplechování. Také Vám na něj můžeme osadit hrotový systém proti holubům a jinému ptactvu.

U větších komínů poskytujeme opravy pláště celého komína včetně nátěru či výroby loga nebo pověšení reklamní plachty. Pomocí výškových prací provádíme velmi často i opravy a výrobu komínových věnců.

V neposlední řadě zajišťujeme demolice menších budov, komínů a staticky narušených staveb včetně statického posudku, odvozu suti a veškerého odpadu.