Montážní práce

 • Klempířské práce: hromosvody, oplechování komínů, atiky, komínové lávky.
 • Žlaby, okapy, atikové žlaby, svody a montáže topných kabelů.
 • Montáže a demontáže držáků na vlajky a jiné předměty na fasádách domů.
 • Opravy, výměny a revize žaluzií na výškových budovách, činžovních a rodinných domech.
 • Montáže rámů reklamních ploch včetně montáže reklamy samotné (viz samostatná kategorie).
 • Instalace potrubí vzduchotechnik a odsávání v zadních traktech budov a vnitrobloků.
 • Montáže hrotové a síťové ochrany proti ptactvu (viz samostatná kategorie).
 • Montáže a výroba dřevěných a kovových konstrukcí na střechách a špatně dostupných místech.
 • Montáže a tahání kabelů ve stropních částech stadiónů, sloupech a průmyslových halách.
 • Výměny osvětlení na komínech a sloupech stadionů a na místech dostupných jen horolezeckou technikou.
 • Montáže sněhových zábran.
 • Montáž rozvodů a izolací tepelných čerpadel

Do kategorie montážních prací ve výškách můžeme zařadit bezpočet montážních prací prováděné na střechách, stropních konstrukcích, fasádách, komínech, výškových budovách a rodinných domech, při kterých používáme horolezeckou techniku, plošinu nebo žebřík.

Montážní práce nejčastěji provádíme na střechách budov ať už šikmých sedlových či plochých. Instalujeme zde veškeré klempířské prvky, jako jsou hromosvody včetně uzemnění a revize, oplechování komínů, atik. Také provádíme rekonstrukce a montáže komínových lávek a jejich nátěry. Na činžovních a rodinných domech opravujeme, čistíme a měníme žlaby (okapy) a svody včetně montáže topných kabelů. Také provádíme montáže a opravy sněhových zábran.

Stále častěji naše firma Zednické a výškové práce Morava provádí opravy a výměny venkovních žaluzií na administrativních budovách v centrech měst. Zajistíme pro Vás také jejich údržbu, která je nutná každý rok pro jejich správnou funkci.

Dále také provádíme instalace vyústění vzduchotechniky a kotlů u restaurací, kuchyní a jiných sociálních zařízení. Dle hygienických požadavků je požadováno vyústění všech těchto částí nad poslední okno v domě a povětšinou jsou umístěny v zadních traktech domů a vnitrobloků, proto není přístup z pracovní plošiny a výškové práce jsou jedinou možností.

Zajistíme pro Vás také montáže konstrukcí ve výškách. Montáže rozvodů vody v továrních halách. Roztahání kabeláže ve stropních konstrukcích. A v neposlední řadě výměnu osvětlení ve špatně dostupných místech (stožáry, komíny, mosty, reklamní sloupy a jiné).