Fasády

  • Opravy všech druhů fasád a omítek (štukové i jádrové)
  • Opravy zateplovacích systémů
  • Zateplení fasád
  • Nátěry fasád
  • Spárování dilatačních spár panelových domů
  • Havarijní opravy zdiva
  • Čištění fasád tlakovou vodou (WAP)
  • Opravy a montáž klempířských prvků na fasádách
  • Montáže hrotových a síťových systémů na fasády domů
  • Rekonstrukce světlíků

Za pomoci horolezecké techniky provádíme veškeré služby v oblasti fasád.

Naše firma se nezabývá klasickým zateplením objektů, realizujeme zakázky v rozsahu zateplení štítů a obtížně dostupných míst, jako jsou světlíky, nástavby a všude tam kde není možné postavit lešení nebo je rozsah tak malý, že je možné vše provést pomocí horolezecké techniky, malého lešení či plošiny.

Naopak poskytujeme mnoho služeb v servisu fasád. Opravy zateplovacích systémů poničené špatnou dilatací či ptactvem. Čištění veškerých fasád pokud to dovoluje jejich stav. Máme zkušenosti s mytím mnoha budov v centrech měst, kde zajistíme i příslušná povolení na úřadech. Mytí fasád provádíme buď ručně chemickými prostředky nebo pomocí tlakové vody (WAP).

Nabízíme také opravy fasád bez zateplovacích systémů. Od nových fasád, kde se po čase objevují trhliny a dochází k zatékání do fasády, až po fasády kde odpadávají celé kusy zdiva.

Nabízíme také veškeré nátěry fasád ze všech materiálů (dřevo, kov, omítka, panel) pomocí těch nejkvalitnějších barev navržené přímo dodavatelem barev. Provádíme také nátěry log na všechny druhy fasád a štítových zdí. Zde jsou výškové práce nejefektivnější variantou.

Provádíme také spárování dilatačních spár panelových domů. Nabízíme několik možností provedení:

Lukotěs pás lepený silikonem, Mirelon a tmel nebo přípravu pro zateplení zafoukání PUR (montážní pěnou.